Misiunea si viziunea școlii

Ansamblul activităţilor educaţionale realizate în cadrul Colegiului Tehnic "Elie Radu"  Ploieşti exprimă decizia de a oferi societăţii absolvenţi pregătiţi, activi şi eficienţi , capabili de performanţă, apţi pentru a se integra în viaţa comunităţii.

Crearea  unui climat de muncă  şi învăţare  stimulativ  şi accentul pus  pe dezvoltarea individuală  a elevului  au în vedere  atragerea  unui  număr  cât mai mare  de elevi  către şcoala  noastră.
Ţinând  cont  de  nevoile  educaţionale   ale comunităţii locale  şi de nevoile  pieţei  muncii, Colegiul  Tehnic "Elie  Radu" Ploieşti   îşi propune  să  formeze   specialişti  în domeniul energetic.
Se va asigura  pregătirea   de specialitate  a tinerilor  cu vârste cuprinse  între 14  şi 19 ani, în vederea accesului  acestora în  învaţământul  superior  sau a găsirii  unui loc de muncă .
 Interacţiunea  permanentă  a şcolii  cu mediul  social , economic  şi cultural o va transforma  într - un  centru de  resurse  educaţionale  şi de servicii  oferite  comunităţii  .