Resurse umane

Personal didactic

Personal didactic Personal calificat
Titulari
Personal calificat
Suplinitori
Personal
necalificat
Prof. cultură generală        45 12 2
Prof. disc. tehnologice     16 4 -
Maiştri                                 4 3 2
Total                                  65 19 4

Personal didactic auxiliar – 10,5 posturi:

 • 1 post secretar şef,
 • 1,5 posturi secretar,
 • 1 post ajutor analist programator,
 • 1 post contabil şef,
 • 1 post contabil,
 • 1 post laborant,
 • 1 post pedagog,
 • 1 post supraveghetor noapte
 • 1 post bibliotecar,
 • 1 post administrator patrimoniu

Personal nedidactic – 21 posturi:

 • 3 posturi muncitor calificat întreţinere,
 • 2 posturi bucătar,
 • 9 posturi îngrijitor
 • 4 posturi paznic,
 • 2,5 posturi muncitor necalificat 
Categorii