Documente care sustin strategia anticoruptie

Ca urmarea a cerinţelor impuse prin OMEN 5144/26 sept.2013 - Strategia Naţionala Anticoruptie insectorul educaţional, Colegiul Tehnic “Elie Radu” revine la solicitările făcute prin adresa ISJ Prahova 4233/17.12.2013 si recomanda afişarea pe site-ul unităţii de invatamant a următoarelor documente care ilustrează transparenta in actul decizional si administrarea responsabila , in acord cu legislaţia in vigoare , a resurselor:

 • OMEN 5144/26 sept.2013- cu privire la strategia anticoruptie in sectorul educaţional
 • Regulamentului de organizare și funcționare a casei corpului didactic Ordin nr. 5554/2011 din 07/10/2011;
 • Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu completările si modificările ulterioare
 • Regulament de Ordine Interioară.
 • Raportul anual de activitate pentru anul şcolar 2016-2017;
 • Procedura de solutionare a sesizarilor/reclamatiilor;
 • Procedura de evaluare cadre didactice/personalului didactic auxiliar si nedidactic -
 • Procedura pentru asigurarea legalitatii actului decizional;
 • Codul de conduita al cadrelor didactice;
 • Codul de conduita al elevilor;
 • Procedura de stabilire a PLANULUI DE ACHIZITII; procedura pentru ACHIZIITIILE DIRECTE ;
 • Procedura de proiectare a BUGETULUI ;
 • resurse bugetare si extrabugetare si surse de provenienta ;
 • Donatii facute scolii si numarul lor de inregistrare (cuprinderea lor in inventarul scolii-daca sunt echipamente, instalatii, mijloace de lucru,etc)
 • Lista organismelor abilitate in consultanta pe teme anticoruptie ;
 • Index legislativ pe teme anticoruptie;
 • Consecinte ale incalcarii cerintelor legislative .
 • Prezentarea principalelor incidente de integritate (fapte de coruptie) ce pot afecta starea de normalitate in entitatile finantate din fonduri publice: -luarea de mita; -darea de mita;-primirea de foloase necuvenite;- traficul de influenta, etc.
 • Incidente de integritate posibile in unitatile de invatamant: utilizarea abuziva a resurselor financiare; -fraudarea examenelor de catre elevi/cadre didactice; conditionarea evaluarii elevilor / calitatii actului didactic de obtinerea oricarui tip de avantaje,etc.