Proiecte Internationale

Parteneriate Scolare Comenius

“Tineret fără frontiere; Migraţia tinerilor în Europa”(“Youth without Borders; Teenage Migration in Europe”)
2012-2014

Com

Socrates este programul Comisiei Europene care sprijină cooperarea în toate sferele educaţiei. Programul Socrates urmăreşte promovarea învăţării de-a lungul vieţii; încurajarea la educaţie prin mobilităţi transnaţionale şi inovare. Principalul obiectiv este construirea unei Europe a cunoaşterii.

Comenius are ca scop îmbunătăţirea calităţii şi consolidarea dimensiunii europene în educaţie, a cooperării, promovarea conştiinţei interculturale şi a inovaţiei în ceea ce priveşte metodele pedagogice şi tehnicile informaţionale.

Cui se adresează?

Acţiunea se adresează cu precădere învăţământului preuniversitar, întregii comunităţi educaţionale : elevilor, tuturor categoriilor de personal didactic, precum şi comunităţii locale.

Atât profesorii cât şi elevii dobândesc noi abilităţi relevante, atât pentru viaţa profesională, cât şi pentru cea personală, precum abilităţi de comunicare şi prezentare, luarea deciziei, rezolvarea de probleme şi managementul conflictului, creativitate, munca în echipă şi solidaritate. Ei învaţă limbi străine noi şi le pot practica pe cele pe care deja le cunosc. Ideea dezvoltării profesionale şi reuşitei conduce la motivaţie crescută şi satisfacţie.

Beneficiile acestor programe

Fără doar şi poate, proiectele de acest gen aduc o schimbare în viaţa copiilor noştri. Leagă prietenii noi cu copii de peste hotare, cunosc obiceiurile şi modul lor de viaţă, descoperă asemănări şi deosebiri între sistemul social şi educaţional al lor şi al nostru, nu se mai simt marginalizaţi. Tot un lucru bun este că profesorii noştri învaţă de la colegii parteneri metode de predare, de comportament şi susţinere morală şi chiar fizică faţă de copiii cu dezabilităţi.

Proiectul de Dezvoltare 

Şcolară se centrează pe şcolile participante în proiect şi pe nevoile lor specifice ca instituţii de educaţie. Proiectele urmăresc îmbunătăţirea managementului şcolar şi a metodelor pedagogice şi permit echipelor de elevi, profesori şi directori să împărtăşească experienţe cu privire la identificarea anumitor nevoi şi probleme comune şi a modalităţilor de rezolvare a acestora. Echipele dezvoltă noi metode pentru rezolvarea problemelor şi nevoilor în chestiune. Există astfel posibilitatea de a testa şi de a pune în practică cele mai eficiente metode pedagogice şi organizaţionale găsite pe parcursul desfăşurării proiectului.

Proiectul Comenius promovează cooperarea între grupuri de elevi şi profesori din diferite ţări europene.

Proiectele Socrates/Comenius in care am fost/suntem implicati:

  • LEARNING TO LEARN – new approaches to effective teaching and learning; methods for student-centred education (2005-2008)
  • Youth without Borders - Teenage Migration in Europe (2012-2014)