LISTA documentelor de interes public

LISTA documentelor de interes public emise de Colegiul Tehnic “Elie Radu”, Municipiul Ploiești conform Legii nr. 544/2001

1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea unității de învățământ;
2. Structura organizatorică, programul de funcționare;
3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea unității de învățământ;
4. Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet
5. Starea învăţământului;
6. Sursele financiare, bugetul de venituri şi cheltuieli al unității de învățământ şi bilanţul contabil;
7. Comunicate, buletine informative, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei;
8. Datele şi documentele necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante